פרסומים ומדיה

מוזיאון התרבות הירמוכית בקיבוץ שער הגולן

ספרים

קיימים 5 ספרים חשובים על הפרהיסטוריה של א"י ועל החפירות באתר בשער הגולן (בעברית ובאנגלית).

*ספר נוסף עומד לצאת בקרוב

ניתן לרכוש את הספרים במוזיאון.

דף המוזיאון

בפורטל הלאומי

מדיה

קריאה נוספת

 • משה שטקליס, התרבות הירמוכית, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים, 1966.
 • משה שטקליס, The Yarmukian Culture of the Neolithic Period, הוצאת מאגנס האוניברסיטה העברית בירושלים, 1972, 75 עמ'.
 • יוסף גרפינקל, שער הגולן – אמנות קדומה בעמק הירדן, הוצאת החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה בשיתוף מוזיאון התרבות הירמוכית ע"ש יהודה רות בקיבוץ שער הגולן, והמכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, 2002, 184 עמ'.
 • עופר בר יוסף ויוסף גרפינקל, הפריהיסטוריה של ארץ ישראל: תרבות האדם לפני המצאת הכתב הוצאת ספרים אריאל, ירושלים ומוזיאון התרבות הירמוכית בקיבוץ שער הגולן, 2008.
 • Y. Garfinkel and M. Miller, 2002. Sha'ar Hagolan Vol 1. Neolithic Art in Context. Oxford: Oxbow, 262 pp
 • Y. Garfinkel, 2004. The Goddess of Sha'ar Hagolan. Excavations at a Neolithic Site in Israel. Jerusalem: Israel Exploration Society, 216 pp
 • Yosef Garfinkel and David Ben-Shlomo, 2009. Sha'ar Hagolan Vol. 2. (Qedem Reports 9). Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew University, 308 pp

מאמרים נבחרים

 • משה שטקליס, A New Neolithic Industry: The Yarmukian of Palestine, כתב העת Israel Exploration Journal, כרך 1, 1951, עמ' 19-1.
 • גארי רולפסון, מוצא הירמוכים בעין ע'זאל, Paléorient, כרך 19/1, 1993, עמ' 100-91.
 • זיידן קאפאפי, הירמוכּיים בירדן, Paléorient, כרך 19/1, 1993, עמ' 114-101.
 • יוסף גרפינקל, התרבות הירמוכית בארץ ישראל, Paléorient, כרך 19/1, 1993, עמ' 134-115.
 • יוסף גרפינקל, הירמוכים – אומנות נאוליתית בשער הגולן (קטלוג תצוגה), מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים, 1999.
 • Y. Garfinkel, 1992. The Pottery Assemblages of Sha'ar Hagolan and Rabah Stages from Munhata (Israel). Paris: Association Paléorient, 360 pp.
 • Y. Garfinkel, 1995. Human and Animal Figurines of Munhata, Israel. Paris: Association Paléorient, 150 pp.
 • Y. Garfinkel, 1999. Neolithic and Chalcolithic Pottery of the Southern Levant. Qedem 39, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, 321 pp

קישורים נוספים